แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อ Covid-19

ราคา 3,000.-

ซื้อเลย

ทราบผลภายใน 72 ชั่วโมง
ราคา 3,000 บาท 
(ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลและใบรับรองแพทย์แล้ว) 

ใครควรเข้ารับการตรวจ
มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

👉ไอแห้ง
👉อ่อนเพลีย
👉เจ็บคอ
👉ไม่ได้กลิ่น
👉ลิ้นไม่รับรส
👉ปวดเมื่อยตามตัว
👉ปวดศรีษะ
👉ตาแดง
👉มีผื่นบนผิวหนัง 
👉เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก
👉หายใจเหนื่อย หายใจถี่ หรือหายใจลำบาก
👉และ/หรือ มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง
👉ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
👉ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

เปิดทุกวันเวลา 8.00 - 16.00 น.
สอบถามการรับบริการและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 1218 กด 2 ต่อ 1036  (แผนกระบบโรคทางเดินหายใจ)
 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น