แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ด้วยวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

ราคา 12,500.- / 18,500.-

ซื้อเลย

ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ด้วยวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

 

วัคซีนป้องกันไวรัส HPV สามารถฉีดได้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป

ประสิทธิภาพจะดีที่สุดในผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ HPV ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การเริ่มให้วัคซีนตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าวันรุ่นถึงวัยรุ่น

ครอบคลุม 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ป้องกันได้ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปี ถึง 45 ปี

 

2เข็ม สำหรับเด็ก ราคา  12,500 บาท  (ช่วงอายุ 9 – 14 ปี)

3 เข็ม สำหรับผู้ใหญ่ ราคา 18,500 บาท  (ช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป)

 

*ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล*

 

วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

Kasemrad Call Center 1218 กด 2 ต่อ  1320 , 1321  (แผนกสุภาพสตรี)

 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น