แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไอกรน, คอตีบ, บาดทะยัก

ราคา 999 บาท

ซื้อเลย

วัคซีนป้องกันโรคไอกรน, คอตีบ, บาดทะยัก

ใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีน

• มีอาการไอติดต่อกันเป็นเวลานาน

• มีความเสี่ยงเป็นบาดทะยักและคอตีบ

• วัยรุ่น อายุ ๑๑-๑๘ ปี

• สตรีตั้งครรภ์ หรือ หลังคลอดบุตร (อายุครรภ์ ๒๗-๓๖ สัปดาห์)

• ผู้ใกล้ชิดกับเด็กทารก (ต่ำกว่า ๑๒ เดือน) (Cocooning)

• บุคลากรทางการแพทย์

• ผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป

ราคา  ๙๙๙  บาท/เข็ม

** ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล **

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น