แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัส Covid-19 ในเลือด

ราคา 1,200.-/1,800.-

ซื้อเลย

“ตรวจก่อน รู้ไว ป้องกันได้ ลดการแพร่กระจายของเชื้อ”

เชื้อไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 หรือ COVID-19 (โควิด-19) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ หลอดลม ปอด ติดต่อทางละอองฝอย ไอ จาม น้้าลาย น้้ามูก อุจจาระ โดยมีระยะฟักตัว 2-14 วัน ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ไอ มีน้้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ปอดอักเสบ จมูกไม่ได้กลิ่น มีไข้ 37.50 C ขึ้นไป

ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสCOVID-19 ในเลือด (total antibody lgM/lgG)
จุดเด่นของการตรวจ
เก็บตัวอย่างได้ง่ายจากเลือด
ปลอดภัย ลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค
ตรวจได้แม้ยังไม่มีอาการ
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
มีความจำเพาะ 98.1% , ความไว 94.1%
ปะเมินการสร้างภูมิตอบสนองต่อเชื้อภายหลังได้รับเชื้อ
เมื่อใช้ผลการตรวจแอนติบอดี้ร่วมกับผลการตรวจด้วยวิธี Real-time RT-PCR สามารถบ่งชี้ระยะการติดเชื้อและดำเนินการของโรคได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1218 กด 2 ต่อ 1276 , 1277 (แผนกตรวจสุขภาพ)

……………………………………………………………………….

🏥สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
☎️Kasemrad Call Center 1218 กด 2
Line : https://lin.ee/5eBvxTH
Facebook : รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
Website : https://www.kasemradinter.com/site/home
Youtube : KIH RTB


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น