แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา

ราคา 500 บาท

ซื้อเลย

🏥โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา   (เฉพาะผู้ที่เข้าระบบประกันสังคม)

ราคา 500 บาท/ท่าน


เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
1.แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List)
2.สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือสำเนาเอกสารเดินทาง (Travel Document)
3.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของนายจ้าง
4.สำเนาหนังสือรับรองสิทธิ์ประกันสังคมหรือเอกสารการส่งเงินสมทบของแรงงานที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

📌เริ่มให้บริการตั้งแต่ 11 ก.พ.2563 เป็นต้นไป

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ สถานพยาบาลตรวจสุขภาพต่ออายุการทำงานต่างด้าว บริเวณลานจอดรถ ชั้น G

กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการที่

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

Kasemrad Call Center 1218 กด 2 หรือ 02 594 0020-65 ต่อ 1915 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

Line : @rtbinter

FB : @rtbinter


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น