แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ

ราคา 229,000 บาท

ซื้อเลย

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ

"การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม คืออะไร? เป็นการผ่าตัดที่เอาข้อเข่าเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทดแทนผิวข้อเข่าใหม่ด้วยข้อเข่าเทียม ผู้ป่วยจะหายจากอาการเจ็บปวด มีข้อเข่าที่ตรง มั่นคง สามารถเดินและใช้งานได้ใกล้เคียงปกติ"

 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น