แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภูมิแพ้

ราคา ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท

ซื้อเลย

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภูมิแพ้

  - ตรวจภูมิแพ้อาหาร 20 รายการ                   2,900 บาท

  - ตรวจภูแพ้อากาศ 20 รายการ                     2,000 บาท

  - ตรวจภูมิแพ้อาหาร+อากาศ 40 รายการ        4,200 บาท

  - ตรวจคัดกรองภูแพ้ 27 รายการ                   3,900 บาท

  - ตรวจคัดกรองภูแพ้ 36 รายการ                   4,100 บาท


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น