แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ราคา 3,000 บาท

ซื้อเลย

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mamogram และ Ultrasound

ราคา 3,000 บาท

** ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการของทางโรงพยาบาลแล้ว

 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น