แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ราคา 5,000 บาท

ซื้อเลย

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

เยื่อบุโพรงมดลูก หรือเยื่อบุมดลูก (Endometrium) คือเยื่อเมือกบุภายในโพรงของมดลูก (ดังนั้นจึงเป็นเนื้อเยื่อเฉพาะในเพศหญิงเท่านั้น) ซึ่งในคนปกติเยื่อบุโพรงมดลูกมีความหนาประมาณ 5-6.7 มิลลิเมตร เป็นผนังด้านในสุดของมดลูก ซึ่งในแต่ละรอบประจำเดือนเยื่อบุโพรงมดลูกจะได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศหญิงจากรังไข่ให้เจริญเติบโตหนาตัวขึ้น เพื่อรองรับการฝังตัวของไข่ที่ผสมกับตัวอสุจิ (สะเปิร์ม-Sperm) เพื่อการเจริญเติบโตเป็นทารก แต่เมื่อไม่มีการฝังตัวของไข่ เยื่อบุโพรงมดลูกจะลอกตัว เกิดเป็นประจำเดือนขึ้น แต่ถ้ามีการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว เยื่อบุโพรงมดลูกจะเจริญกลายเป็นส่วนหนึ่งของรก ซึ่งเป็นทางผ่านของออก ซิเจน และอาหารจากเลือดของแม่ สู่ทารกในครรภ์

โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก หรือโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก (Endometrial cancer) คือ โรค มะเร็งที่เกิดกับเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นโรคพบได้ประมาณ 6% ของโรคมะเร็งในผู้หญิงทั้งหมด ในสหรัฐอเมริกาพบโรคนี้ได้บ่อย โดยพบได้สูงติด 1 ใน 4 ลำดับของมะเร็งพบบ่อยในผู้หญิงสหรัฐอเมริกา แต่เป็นโรคพบได้เรื่อยๆไม่ถึงกับบ่อยในบ้านเรา โดยไม่ติด 1 ใน 10 ของมะเร็งพบบ่อยในผู้หญิงของบ้านเรา ทั้งนี้ในสหรัฐอเมริกา พบโรคนี้ได้ประมาณ 22.6-25.2 ต่อประชา กรหญิง 100,000 คน ส่วนในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2544-2546 พบโรคนี้ 2.8 รายต่อประชา กรหญิง 100,000
โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นโรคของผู้ใหญ่ มักพบในอายุตั้งแต่อายุ 40 ขึ้นไป แต่พบได้ในอายุต่ำกว่านี้ (ประมาณ 5% พบในอายุต่ำกว่า 40 ปี) โดยพบได้สูงขึ้นในช่วงวัยหมดประ จำเดือนแล้ว โดย 20-25% พบในวัยยังมีประจำเดือนอยู่
โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเกิดจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม?
ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก แต่พบมีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ คือ
1. มีน้ำหนักตัวเกิน และโรคอ้วน
2. ไม่เคยตั้งครรภ์ หรือมีบุตรน้อย เพียง 1-2 คน
3. มีประจำเดือนเร็วกว่าคนทั่วไป ซึ่งทั่วไปมักมีประจำเดือนในช่วงอายุ 12-13 ปี
4. หมดประจำเดือนช้ากว่าคนทั่วไป คนทั่วไปปกติหมดประจำเดือนไม่เกินวัย 55 ปี
5. เป็นโรคเบาหวาน
6. เป็นโรคความดันโลหิตสูง
7. กินยาฮอร์โมนเพศหลังหมดประจำเดือนแล้ว
8. กินยาฮอร์โมนรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่เรียกว่ายาทามอกซิเฟน (Tamoxifen)
9. กินอาหารไขมันสูงต่อเนื่องเป็นประจำ
10. เคยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและ/หรือโรคมะเร็งรังไข่
11. มีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดโดยเฉพาะมีคนในครอบครัวสายตรงเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และ/หรือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
12. เป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเกินปกติ ชนิดเจริญนอกแบบ (Complex atypical endometrial hyperplasia อาการพบบ่อย คือ มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ มากเกินไป หรือ บ่อยเกินไป หรือกะปริดกะปรอย)
โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมีอาการอย่างไร?
อาการพบบ่อยของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก คือ
1. 70-80% ของผู้ป่วย มีอาการมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ เช่น มีประจำเดือนบ่อย หรือมาก หรือ กะปริดกะปรอย และโดยเฉพาะมีเลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือนแล้ว
2. ประมาณ 30% มีตกขาว มีกลิ่นเหม็น
3. เมื่อโรคเป็นมาก ก้อนเนื้อโตจนกดเบียดทับกระเพาะปัสสาวะซึ่งอยู่หน้าต่อมดลูก และ/หรือลำไส้ตรงที่อยู่หลังต่อมดลูก ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติทางปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กระเพาะปัสสาวะอักเสบและ/หรือท้องผูกหรือกดเบียดทับเนื้อเยื่อประสาทในช่องท้องน้อย/อุ้งเชิงกราน ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังตอนล่าง (Low back pain) เรื้อรัง
4. เมื่อเป็นมากอาจคลำได้มดลูกโต โดยเป็นก้อนเนื้ออยู่เหนือหัวหน่าว
โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมีกี่ระยะ?
โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มี 4 ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ และในบางระยะอาจแบ่ง เป็นระยะย่อยได้อีกเพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้เป็นแนวทางในการรักษา และในการศึกษา ระยะทั้ง 4 ได้แก่
ระยะที่ 1 โรคยังลุกลามอยู่เฉพาะในผนังมดลูก
ระยะที่ 2 โรคลุกลามเข้าปากมดลูก
ระยะที่ 3 โรคลุกลามถึงเยื่อหุ้มมดลูก และ/หรือ รังไข่ และ/หรือ ช่องคลอด และ/หรือเนื้อเยื่อในอุ้งเชิงกราน และ/หรือ ต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกรานและ/หรือ ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง
ระยะที่ 4 โรคมะเร็งลุกลามเข้ากระเพาะปัสสาวะ และ/หรือลำไส้ใหญ่ และ/หรือแพร่ กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองขาหนีบ และ/หรือแพร่กระจายสู่ต่อมน้ำเหลืองเหนือไหปลาร้า และ/หรือแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต (เลือด) ไปยังอวัยวะต่างๆที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งเมื่อแพร่กระจาย มักเข้าสู่ ปอด ตับ เยื่อบุช่องท้อง และกระดูก

 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น