แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจการตรวจเนื้อที่เต้านมด้วยเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ

ราคา 8,500 / 9,500 / 13,200 บาท

ซื้อเลย

การตรวจเนื้อที่เต้านมด้วยเข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อ Needle Breast Mass

กลุ่มเสี่ยง

- อายุ 40 ปี

- มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง

- พบก้อนเนื้อ

- เต้านมไม่เท่ากัน

- ผิวบริเวณเต้านมเป็นผิวส้ม

- มีของเหลว หนองไหลออกจากหัวนม

 


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น