แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ราคา 5,600 / 6,000 / 7,800 / 8,400 บาท

ซื้อเลย

โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธ์ุ(Carvarix)  2 เข็ม  ราคา 5,600 บาท (สำหรับเด็กอายุ 9-14 ปี)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์(Gradacil)  2 เข็ม  ราคา 6,000 บาท (สำหรับเด็กอายุ 9-14ปี)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธ์ุ(Carvarix)  3 เข็ม  ราคา 7,800 บาท (สำหรับ 14 ปี ขึ้นไป)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธ์ุ(Gradacil)  3 เข็ม  ราคา 8,400 บาท (สำหรับ 14 ปี ขึ้นไป)


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น