แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมคัดกรองชะลอไตเสื่อม

ราคา 120 บาท

ซื้อเลย

คำว่า “ ไตเสื่อม ” คงเป็นคำที่ใครหลายๆ คนไม่อยากจะได้ยิน แต่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติ ที่เมื่อใช้งานอะไรแล้วจนถึงจุดๆ หนึ่ง ก็ย่อมต้องมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นตามมาจากการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ ซึ่งไตในร่างกายของคนเราก็เช่นกัน ฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้ ก็ต้องมีวิธีการรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

โรคไตเสื่อมหรือโรคไตวายเรื้อรัง หมายถึง ภาวะที่ไตทำงานลดลงทำให้ไม่สามารถขับของเสีย และปริมาณน้ำส่วนเกินออกไปทางปัสสาวะ หากไม่รีบแก้ไขไตก็จะเสื่อมมากยิ่งขึ้น และเมื่อไตเสื่อมถึงระดับหนึ่งจะมีการคั่งของของเสียและน้ำทำให้เกิดอาการของโรคไตวายเรื้อรัง


แพ็คเกจ&โปรโมชั่น